zpět na ůvod

                                                                
                                                             
    
Poruchová služba                  
    Ladislav Šrom                         
    tel. 773 670 455                     
                                                   
                                                
   Kancelář Dubicko                    
   Ing. Radomír Pech                   
   tel. 777 666 790                      
   pech@nsystemy.cz                                  
                                             
                                            
                                            
                                           
                                          
                                           
                                            
                                            
                                           
                                          
                                           
                                            
                                            
                                           
                                          
                                           
                                            
                                            
                                           
                                         

Společnost N-systémy s.r.o. provozuje

Provozování
vodovodu pro
    obec Dubicko
    obec Bohuslavice
    obec Hrabová
    obec Police
    obec Zvole
    město Úsov


Provozování kanalizace a ČOV pro
   obec Dubicko

Dodávku vody pro
   obce Lukavice, Vlachov a Slavoňov (provozovatelem je obec)
   obec Třeština (provozovatelem je ŠPVS)

Správu objektů
   vrty Háje u Bohuslavic
   vodojem DTP Dubicko
   vodojem HTP Dubicko
   vodojem Klopina
   šachty, vzdušníky a kalníky na rozvodných řadech
   radiokiosky RA